Therapie


kind Articulatiestoornissen
Taalstoornissen (vertraagde taalontwikkeling, ...)
Stemstoornissen (stembandknobbels, ...)
Lees-, schrijf-, en rekenstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
Oro- myofunctionele problemen (habitueel mondademen, open mondgedrag, mondmotoriek, infantiel slikken)
volwassen Articulatieproblemen
Afasie (taalstoornis tgv beroerte, parkinson, ...)
Dysartrie (spraakstoornis, mondmotorische problemen, ...)
Stemklachten
Dyslexie, dysorthografie (ifv beroep, studies, ...)
Dysfagie (slikproblemen)
Laryngectomie